mgrMagdalena Lewandowska

Specjalista

Zakres obowiązków:

 1. Formalny nadzór nad finansową realizacją projektu.
 2. Przygotowanie dodatków, umów, zamówień publicznych
 3. Przygotowanie dokumentacji do bazy personelu.
 4. Rozliczanie kart pracy.
 5. Formalny nadzór nad zgodnością przeprowadzanych w projekcie działań z harmonogramem.
 6. Monitorowanie przebiegu studiów we współpracy z kierownikiem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich.
 7. Przygotowanie informacji administracyjnych oraz monitorowanie zgłoszeń w bazie konkurencyjności.
 8. Formalne opracowanie postępu rzeczowego.
 9. Merytoryczne przygotowanie wniosków o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przez NCBiR.
 10. Monitoring i formalny nadzór nad procesem realizacji projektu pod względem zgodności z umową o dofinansowanie.
 11. Monitorowanie uczestników projektu.
 12. Webleader Laboratorium ds. projektów krajowych i zagranicznych
 13. Asystentka Wydziałowa projektu DARIAH