Prof.Trena Paulus

Trena_Paulus
Fulbright Distinguished Scholar in Humanities and Social Sciences at Adam Mickiewicz University

Prof. Trena Paulus specjalizuje się metodologii i technologiach badań jakościowych. Jest współautorką książek:  Doing Qualitative Research in a Digital World (Sage, 2021), Looking for Insight, Transformation and Learning in Online Talk (Routledge, 2019) oraz Digital Tools for Qualitative Research (Sage, 2014). Jest również certyfikowanym profesjonalnym trenerem oprogramowania do analizy danych jakościowych ATLAS.ti.