mgrAgnieszka Bury-Galubińska

Kierowniczka Biura Obsługi Wydziału

Zakres obowiązków

 1. Koordynacja prac administracyjnych Biura Obsługi Wydziału.
 2. Współpraca ze Szkołą Nauk o Języku i Literaturze.
 3. Pomoc w obsłudze procedur awansowych i konkursowych.
 4. Obsługa administracyjna Rady Dziekańskiej.
 5. Obsługa administracyjna studiów podyplomowych (umowy wykładowców).
 6. Organizacja spotkań, uroczystości i konferencji Wydziału Anglistyki.
 7. Opieka administracyjna Porozumienia Uniwersyteckich Anglistyk Polskich PUAP.
 8. Koordynacja sporządzania raportów i sprawozdań Wydziału Anglistyki.
 9. Obsługa wydziałowej poczty elektronicznej.
 10. Obsługa administracyjna danych w systemie POLON.
 11. Obsługa USKP, systemu premiowego.
 12. Rada Pracodawców - strona administracyjna.
 13. Asystentka wydziałowa - POWR (NCBiR) - Innovative language research in interdisciplinary perspectives: psychology, sociology and technology.