• Rekrutacja

  Nie tylko filologia! Sześć kierunków studiów licencjackich! Sześć kierunków studiów magisterskich!

 • Wykład gościnny

  Prof. Dr. Nicholas Brownlees; Środa 7 czerwca 11:30

 • Badanie jakości kształcenia — „Liczymy ankiety!”

  Osobo Studiująca! Do 30 czerwca wypełnij ankietę i weź udział w grze!

 • Szkoła Doktorska — rekrutacja 2023

  Spotkanie informacyjne, 15 czerwca, MS Teams

O wydziale

Wydział Anglistyki (WA) UAM jest największym ośrodkiem studiów anglistycznych w Polsce i w Europie. Szczyci się długą historią, bogatym doświadczeniem w dziedzinie dydaktyki i licznymi osiągnięciami na polu badań naukowych w kraju i na świecie.Wydział Anglistyki UAM prowadzi 6 kierunków studiów stacjonarnych licencjackich, 6 kierunków studiów stacjonarnych magisterskich, studia niestacjonarne licencjackie i magisterskie (filologia angielska) oraz 3 kierunki studiów podyplomowych.
 • 17programów studiów
 • 1500studentów
 • 170pracowników i doktorantów