• Nowość: Amerykanistyka

  Nowy kierunek oferujący podróż przez Stany Zjednoczone, Kanadę i zakątki kultury meksykańskiej.

 • Rekrutacja 2024

  Nie tylko Amerykanistyka — oferujemy o wiele więcej kierunków studiów!

O wydziale

Wydział Anglistyki (WA) UAM jest największym ośrodkiem studiów anglistycznych w Polsce i w Europie. Szczyci się długą historią, bogatym doświadczeniem w dziedzinie dydaktyki i licznymi osiągnięciami na polu badań naukowych w kraju i na świecie.

 • 17 programów studiów
 • 1500 studentów
 • 170 pracowników i doktorantów

Studia na Wydziale Anglistyki

Wydział Anglistyki UAM oferuje 7 kierunków studiów stacjonarnych licencjackich, 5 kierunków studiów stacjonarnych magisterskich, studia niestacjonarne licencjackie i magisterskie (filologia angielska) oraz 3 kierunki studiów podyplomowych.

 • 7 kierunków stacjonarnych I stopnia
 • 5 kierunków stacjonarnych II stopnia
 • 2 poziomy studiów niestacjonarnych

Więcej aktualności i wydarzeń

Zapraszamy do witryny w języku angielskim!
Publikujemy w niej inne aktualności i zapowiadamy inne wydarzenia niż tutaj.

More news and events

Check out our website in English!
We publish different news and announce different types of events there than we do in here.