mgrAgnieszka Nowak

młodszy specjalista

Zakres obowiązków

 1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Biura Obsługi Wydziału.
 2. Kształcenie na WA - koordynowanie od strony administracyjnej.
 3. Obsługa administracyjna Rady Programowej grupy kierunków studiów
  • organizacja zebrań Rady Programowej,
  • sporządzanie protokołów,
  • przygotowywanie dokumentów związanych z Radą Programową,
  • webleader strony Rady Programowej.
 4. Organizacja i ewidencja materiałów promocyjnych WA.
 5. Udział w pracach Zespołu ds. Promocji.
 6. Rada Pracodawców - strona administracyjna.
 7. Sporządzanie i aktualizacja planu zajęć na studia niestacjonarne.
 8. Sprawy organizacyjne WA.
 9. Nadzór i dokonywanie zmian lokalowych WA.
 10. Webleader BOW.
 11. Organizacja i obsługa imprez BM.