drAnna Basińska

Anna Basińska
Adiunkt (Assistant professor)

Websites / Profiles:

Degrees

 • BA in pedagogy, Poznań, 2000
 • MA in pedagogy, Poznań, 2002
 • PhD in pedagogy , Poznań, 2010

Research interests

 • Effective science teaching and learning
 • Communication process in the classroom
 • Co-teaching
 • Parents–teachers cooperation in child’s education

Teaching experience

 • Primary school teacher
 • Teaching basics
 • Pedagogy
 • Teaching strategies in early childchood education
 • Home-school cooperation
 • Learning strategies

Scholarships

 • Erasmus-Socrates, Hogeschool van Utrecht, Netherlands, 2000
 • Stranmillis University College, Belfast, UK, 2009
 • California State University Fullerton, USA, 2012
 • Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt, Germany, 2013

Papers read at international conferences and congresses

 • Konferencja Naukowa Adiunktów Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu pt: „Edukacja – Tożsamość – Społeczeństwo” WSE UAM, Obrzycko, October 2010.
 • The educational and social world of a child. Interdisciplinary perspective, International Conference, UAM Poznań, April 2012.
 • Seminarium pt. Społeczeństwo równych szans? Edukacyjne i społeczne złudzenia ponowoczesności, WSE UAM, Poznań, November 2012.
 • Special Education Faculty Meeting CSUF, Fullerton, USA, January 2013.
 • 44th Poznań Linguistic Meeting, UAM, Poznań, August 2013.
 • XVIII Konferencja Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, UAM, Poznań, September 2013.
 • Children’s Perspective on School, Teaching and Learning. Qualitative Pedagogical Childhood Research, International Conference, Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt, Germany, October 2013.
 • BRAGA2014 Embracing Inclusive Approaches conference in Braga, Portugal, July 2014
 • Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna „Tendencje rozwojowe edukacji w XXI wieku – perspektywa porównawcza”, UAM, Poznań, November 2014
 • 1st Annual International Conference on Education, California State University Fullerton, USA, March 2015
 • 6th International Storyline Conference, University of Strathclyde, Glasgow, Great Britain. March 2015
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nauczyciel wczesnej edukacji w badaniach i praktyce edukacyjnej na temat: Nauczyciel w przestrzeni edukacyjnej dziecka, Uniwersytet Łódzki, Łódź, April 2015
 • Konferencja dla Szkół Promujących Zdrowie „Komunikacja-Zdrowie-Motywacja. Wyzwania współczesnej edukacji”, UAM, Poznań, May 2015
 • Konferencja Naukowa „Nowe media w edukacji i dla edukacji”, UAM, Poznań, May 2015
 • Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, Bochnia, June 2015
 • IASE 14th Biennial Conference “New Dimensions Toward Education, Advocacy, and Collaboration for Individuals with Special Needs”, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, June 2015
 • Konferencja metodyczna dla dyrektorów placówek przedszkolnych i nauczycieli wychowania przedszkolnego: Wspieranie rozwoju dziecka na przykładzie programu wychowania przedszkolnego Tablit, UAM, Poznań, September 2015
 • III International Conference “Children’s Perspective on School, Teaching and Learning”, University of Granada, Granada, Spain, October 2015
 • Konferencja Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu pt.: „Wielkie wyzwania dla młodszych dzieci. Rajtuzy, bambosze i język angielski – o co tak naprawdę chodzi w przedszkolu?”, Poznań, November 2015
 • II Konferencja dla Szkół Promujących Zdrowie na temat: „Budowanie klimatu sprzyjającego działaniom wychowawczym”, UAM, Poznań, Poland. May 2016
 • Międzynarodowa pedagogiczno-lingwistyczna konferencja naukowa „Edukacyjna rola języka. Learn to speak, speak to learn”, Uniwersity of Gdansk, Poland, June 2016
 • I konferencja jakości kształcenia UAM “Uniwersytet dobrych praktyk. Czy mamy dobre pomysły na kształcenie?, UAM, Poznań, May 2016
 • Young Linguists' Meeting in Poznań, , UAM, Poznań, Poland, November 2016
 • 4th International Conference on Child Research "Making Learning Meaningful. Perspectives of Children, Families and Educators”, UAM, Poznań, Poland. October 2016
 • Ogólnopolskie forum wymiany doświadczeń inspirowanych pedagogiką alternatywną, Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu, Poznań, Poland, January 2017

Administration

 • Director of postgraduate studies  „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym”

Honours

 • AMU Rector’s Prize for organizational achievements, 2013
 • AMU Rector’s Prize for organizational achievements, 2017

Projects

 • E-teacher of Science (2010-2013)
 • Tablit – an innovative kindergarten curriculum (2012-2015)

Organizer of conferences

 • Organizer of the I Konferencja dla Szkół Promujących Zdrowie „Komunikacja-Zdrowie-Motywacja. Wyzwania współczesnej edukacji”, May 6, 2015 UAM, Poznań
 • Organizer of the II Konferencja dla Szkół Promujących Zdrowie na temat: „Budowanie klimatu sprzyjającego działaniom wychowawczym”, May 11, 2016, Faculty of English, Adam Mickiewicz University, Poznań
 • Organizer of the 4th International Conference on Child Research "Making Learning Meaningful. Perspectives of Children, Families and Educators”, October 5-7, 2016, Poznań