prof. UAM dr hab.Anna Dziemianko

Awatar, obraz przypominający sylwetkę ludzką, bez cech wskazujących na płeć
Profesor uczelni

Profil osoby