mgr inż.Anna Lewandowska-Marchewka

Starszy referent

Zakres obowiązków:

  1. Koordynacja procesu pozyskiwania projektów grantowych
  2. Udzielanie pomocy pracownikom Wydziału Anglistyki na etapach opracowania aplikacji jak i realizacji projektów
  3. Wsparcie pracowników Wydziału w poszukiwaniu finansowania wkładu własnego
  4. Zarządzanie przepływem informacji i dokumentów, archiwizowanie dokumentów, tworzenie bazy grantów
  5. Prowadzenie i koordynowanie działań promocyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych dotyczących pozyskiwania projektów grantowych
  6. Współpraca z zespołem projektowym podczas realizacji projektu m.in. w zakresie przygotowanie umów i kontraktów
  7. Sukcesywne informowanie pracowników o pojawiających się możliwościach grantowych
  8. Organizacja okresowych szkoleń dla pracowników z pozyskiwania grantów
  9. Aktualizacja strony internetowej Wydziału w zakresie nowości grantowych oraz terminów składania wniosków.