mgr inż.Barbara Burgiel

starszy referent

Zakres obowiązków:

  1. Koordynacja programu Erasmus+ i innych programów wymiany międzynarodowej w ramach Wydziału Anglistyki
  2. Podział i realizacja środków finansowych na praktyki Ersamus+
  3. Zawieranie umów finansowych Erasmus+ na studia i praktyki
  4. Informowanie pracowników i studentów wydziału o celach, możliwościach i zasadach organizacyjnych i finansowych programu, w tym obsługa strony wydziałowej Erasmus+ (studenci)
  5. Koordynacja wyjazdów studentów: korespondencja, rekrutacja, przesyłanie nominacji do uczelni partnerskich, pomoc w wysyłaniu aplikacji do uczelni zagranicznych, podpisywanie umów, przedłużanie stypendiów na semestr letni, rozliczanie studentów po powrocie
  6. Koordynacja wyjazdów studentów na praktyki: korespondencja, rekrutacja, przesyłanie nominacji do uczelni partnerskich, pomoc w tworzeniu Learning Agreement for Traineeships, podpisywanie umów, rozliczanie studentów po powrocie
  7. Koordynacja przyjazdów studentów zagranicznych: korespondencja, zatwierdzanie Learning Agreement, wystawianie legitymacji, przedłużanie stypendiów, przygotowywanie Transcript of Records
  8. Koordynowanie programu wymiany wykładowców i pracowników administracji: Staff Teaching Assignments i Staff Training
  9. Archiwizacja dokumentacji dotyczącej programu Erasmus+
  10. Obsługa studentów, w tym studentów międzynarodowych