mgrEwa Kudelska

Nieobecna w roku akademickim 2023/2024

specjalista

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa procedur konkursowych i awansowych pracowników.
 2. Ewidencja urlopów naukowych i nieobecności długookresowych.
 3. Tworzenie planów zatrudnieniowych.
 4. Prowadzenie bieżących prac kadrowych: zbieranie oświadczeń o zaliczeniu do liczby N, oświadczeń przypisania do dyscyplin.
 5. Obsługa administracyjna procedury oceny pracowniczej i rocznego wynagrodzenia motywacyjnego.
 6. Sporządzanie dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji.
 7. Ewidencja badań okresowych i szkoleń BHP.
 8. Koordynacja zmian w systemie POLON.
 9. Przygotowywanie danych do wniosków i raportów kadrowych.
 10. Przygotowywanie i aktualizacja obciążeń pozadydaktycznych.
 11. Prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników.
 12. Obsługa administracyjna konferencji.

Przez okres nieobecności mgr Ewy Kudelskiej zastępuje ją lic. Natalia Robak.