Halina Koprowska

Halina Koprowska
Senior specialist

Odpowiedzialna za:

  • Zamówienia publiczne na meble
  • Nadzór nad sprawami remontowymi
  • Kontrola stanu sal wykładowych, nadzór nad wykorzystaniem sal dydaktycznych i gabinetów w Coll. Heliodori
  • Sekretariat Collegium Heliodori

Responsible for:

  • Stock taking of furnishings and equipment, drafting scrap protocols
  • Public procurement concerning furniture
  • Supervision of renovation works progress
  • Supervision of lecture rooms maintenance, supervision of the use of classrooms and offices in Collegium Heliodori
  • Secretary's office in Collegium Heliodori