mgrJoanna Dzierżewska

Starszy specjalista

Zakres obowiązków

  1. Obsługa administracyjna na studiach niestacjonarnych zaocznych.
  2. Obsługa administracyjna spraw dydaktycznych Wydziału Anglistyki (obciążenia dydaktyczne, rozliczanie pensum dydaktycznego, w tym indywidualne karty obciążeń i sprawozdania z wykonania zajęć dydaktycznych).
  3. Uniwersytet Otwarty – obsługa administracyjna ze strony Wydziału.
  4. Prowadzenie rejestru faktur i umów.
  5. Rejestrowanie nieobecności i godzin dyżurów pracowników naukowo-dydaktycznych, na stronie internetowej Wydziału Anglistyki
  6. Prowadzenie zagadnień administracyjnych Wydziału Anglistyki – sprawy bieżące.
  7. Pomoc w pracy Zespołu do tworzenia planu zająć na studia stacjonarnie i niestacjonarne.
  8. Przeprowadzanie procesu nostryfikacji dyplomów w zakresie stopni i tytułów naukowych.
  9. Nadzór i dokonywanie zmian lokalowych WA.
  10. Członkini Zespołu Planistycznego.