mgrJoanna Kaczmarek-Górzyńska

Joanna Kaczmarek-Górzyńska
Starszy specjalista

godziny pracy:
wtorek: 8:00-14:00
środa: 8:00-13:00
piątek: 8:00-15:30

Zakres obowiązków:

  1. Obsługa administracyjna – konferencyjnych pracowników Wydziału.
  2. Obsługa administracyjna wniosków o przyjęcie gości wydziału (w tym wnioski o dofinansowanie w ramach: Programu Akademicki i Naukowy Poznań).
  3. Współpraca naukowa (m.in. z Komisją Fulbrighta)
  4. Obsługa administracyjna wniosków o nagrody, odznaczenia i ordery.
  5. Sporządzanie list obecności, raportowanie nieobecności w systemie AXAPTA.
  6. Obsługa administracyjna spotkań, uroczystości, konferencji Wydziału Anglistyki.
  7. Prowadzenie rejestru wydarzeń na Wydziale Anglistyki.
  8. Bieżąca obsługa administracyjna Wydziału Anglistyki.