mgrMagdalena Biela-Giero

st. referent

Zakres obowiązków

  1. Obsługa administracyjna Wydziałowego Studium Doktoranckiego (koordynowanie zaliczeń doktoratów, rekrutacja, wypłaty stypendiów i świadczeń z ZFŚS, USOS, przygotowanie transkryptów ocen doktorantów, prowadzenie dokumentacji, przygotowanie wniosków o wynagrodzenia w ramach studiów doktoranckich)
  2. Odpowiedzialność za zamawianie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania dla studiów doktoranckich
  3. Obsługa administracyjna doktoratów
  4. Obsługa administracyjna postępowań habilitacyjnych
  5. Obsługa administracyjna postępowań o nadanie tytułu profesora
  6. Obsługa kancelaryjno-biurowa Biura Obsługi Wydziału, (poczta tradycyjna oraz system EZD)
  7. Webleader - doktoranci WA
  8. Prowadzenie archiwum Wydziału Anglistyki z zakresie teczek doktorantów
  9. Obsługa administracyjna postępowań dotyczących nadania stopnia doktora doktorantów ze Szkoły Doktorskiej