mgrMagdalena Biela-Giero

st. referent

Zakres obowiązków:

  1. Obsługa administracyjna Wydziałowego Studium Doktoranckiego (koordynowanie zaliczeń doktoratów, rekrutacja, wypłaty stypendiów i świadczeń z ZFŚS, USOS, przygotowanie transkryptów ocen doktorantów, prowadzenie dokumentacji, przygotowanie wniosków o wynagrodzenia w ramach studiów doktoranckich).
  2. Odpowiedzialność za zamawianie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania dla studiów doktoranckich.
  3. Obsługa administracyjna doktoratów.
  4. Obsługa administracyjna postępowań habilitacyjnych.
  5. Obsługa administracyjna postępowań o nadanie tytułu profesora.
  6. Obsługa kancelaryjno-biurowa Biura Obsługi Wydziału, (poczta tradycyjna oraz system EZD).
  7. Webleader - doktoranci WA.
  8. Prowadzenie archiwum Wydziału Anglistyki.