mgrPatrycja Zgoła

Starszy referent

Zakres obowiązków

Członkini Zespołu Planistycznego

 1. Aktualizacja danych w Planerze dotycząca obciążeń dydaktycznych
 2. Aktualizacja „słownika” w Planerze
 3. Wprowadzanie zmian dotyczących zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych I i II stopnia
 4. Korekta planu zajęć na studiach stacjonarnych I i II stopnia
 5. Wprowadzanie rezerwacji sal w systemie Planer

Koordynator administracyjny Centrum Wydziałowego Bilingualism Matters @Poznań

 1. Przygotowywanie dokumentów, zaświadczeń o uczestnictwie w wydarzeniach BM, zgód wizerunkowych i umów patronackich, umów o współpracy, pisanie podań, wniosków o finansowanie, a także nadzorowanie obiegu tych dokumentów.
 2. Przygotowywanie zamówień na materiały promocyjne Centrum.
 3. Konsultacje z prawnikami uniwersyteckimi.
 4. Asystowanie przy organizacji wydarzeń w Centrum.
 5. Dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw.
 6. Wyszukiwania możliwości finansowania działalności Centrum.
 7. Prowadzenie korespondencji w sprawach Centrum w porozumieniu z członkami Zespołu Bilingualism Matters @Poznań.
 8. Inne obowiązki zlecone przez Dyrektorkę Centrum.
 9. Zarządzanie pocztą elektroniczną Centrum.

Współpraca z Koordynatorką ds. Kontaktów z Absolwentami

 1. Współpraca w zakresie aspektów prawnych związanych z - między innymi - UBDA, RODO oraz tworzeniem Stowarzyszenia Absolwentów IFA/WA.
 2. Inne obowiązki zlecone przez Koordynatorkę ds. Kontaktów z Absolwentami.

Współpraca z Biurem Obsługi Studenta Wydziału Anglistyki

 1. Prowadzenie Archiwum Wydziału Anglistyki
 2. Wsparcie Biura Obsługi Studenta w sprawach powiązanych z Biurem Obsługi Wydziału