Data publikacji w serwisie:

Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych na Wydziale Anglistyki

W dniach 25-27.X.2023 odbyła się na Wydziale Anglistyki UAM międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych organizowana przez dwie wydziałowe jednostki: Zakład Studiów Amerykanistycznych: Literatura i Media oraz Zakład Badań nad Tekstami Kultury.

Temat konferencji – Ameryka i głęboki czas. Inne geografie, perspektywy czasowe i historie –wpisuje się w transnarodowe i transdyscyplinarne trendy w nauce globalnej, wykraczając poza wąskie rozumienie studiów amerykanistycznych jako studiów narodowych. Pojęcie „głębokiego czasu”poszerza perspektywę geo-historyczną, obejmując problematykę planetarną, transnarodową i ekologiczną. Przedmiotem namysłu podczas obrad były m.in. globalne i lokalne zmiany klimatyczne, wyzwania antropocenu, wielkie i małe migracje, powstawanie diaspor, epistemologie i ontologie ludów rdzennych oraz wpływ technologii na poszerzanie kulturowych granic.

W tegorocznej konferencji udział wzięły 103 osoby. Na WA gościliśmy też badaczy i badaczki z 28 ośrodków polskich i zagranicznych, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Hiszpanii, Taiwanu, Japonii, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Niemiec oraz Azerbejdżanu. W czasie trwającej trzy dni konferencji wygłoszono 62 referaty w odbywających się równolegle 22 panelach.

Wykłady przewodnie wygłosili: prof. Wai Chee Dimock, czołowa badaczka zjawisk transkulturowych w dobie antropocenu, reprezentująca uniwersytety Yale i Harvarda; prof. Julia Fiedorczuk, wybitna amerykanistka, poetka, powieściopisarka, eseistka i tłumaczka z Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Wiesław Kuhn, wytrawny znawca kultury i literatury amerykańskiego Południa, reprezentujący Wydział Anglistyki UAM. Konferencji towarzyszyło spotkanie z wybitnym poetą amerykańskim, Forrestem Ganderem, znanym polskim czytelnikom z tomów Bądź blisko (2020) oraz Podwojone życie (2023), przełożonych przez Julię Fiedorczuk. Prof. Gander jest również prozaikiem, tłumaczem, ekokrytykiem i geologiem, którego twórczość, nagrodzona m.in. Pulitzerem, doskonale wpisuje się w temat konferencji PTSA. Wśród przekładanych przez niego poetów znaleźli się m.in. Pablo Neruda, Pura López-Colomé, Coral Bracho i Kiwao Nomura.

Rozmowa z prof. Ganderem (pod patronatem Prezydenta Miasta w ramach programu „Akademicki Poznań”) dotyczyła jego twórczości poetyckiej, translatorskiej i naukowej. Spotkanie, noszące tytuł An Ecology of Intimacies: On Lichens & Eros,było otwarte dla szerokiej publiczności i tłumaczone na język polski przez dwóch tłumaczy z WA – dra Marcina Turskiego i dr Katarzynę Burzyńską.

Uczestnicy konferencji mieli także okazję spotkać się z przedstawicielkami Polskiej Komisji Fulbrighta Justyną Janiszewską i Anną Kertyczak, które zapoznały zebranych z „ekosystemem Fulbrighta” – a więc z szeroką i wieloaspektową działalnością Komisji obejmującą wymianę naukową między Polska a USA, współpracę z absolwentami programu Fulbrighta, a także programy mentoringowe.

Konferencji towarzyszyły również dwa warsztaty metodologiczne dla doktorantów poprowadzone przez naszą główną prelegentkę, Prof. Wai Chee Dimock, oraz prof. Pawła Frelika z Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Kolejna konferencja PTSA odbędzie się na Uniwersytecie w Białymstoku.

Pełna galeria zdjęć dostepna jest tutaj.

Paulina Ambroży