Narzędzia

Narzędzia badawcze

NADCalc – Kalkulator zbitek wyrazowych / NAD Phonotactic Calculatorlink

Kalkulator służy do obliczeń NAD (net auditory distance) w zbitkach wyrazowych. Jeśli wykorzystujesz kalkulator w swoich publikacjach, obowiązkowo zreferuj do powyższej strony www Kalkulatora oraz do następującej publikacji (w przygotowaniu): / If you'd like to use the calculator for your research, please acknowledge the link above and the following paper (in preparation) in your work:Dziubalska-Kołaczyk, Katarzyna. 2014. "Explaining phonotactics using NAD", Language Sciences 46: 6-17.


Narzędzia dydaktyczne

WA Pronunciation Gameslink

wa-pro-games


Projekt Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego — link


Projekt E-nauczyciel przyrody: Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego — link