Pracownicy i doktoranci — Intranet

Czego nie ma w witrynie internetowej może być w witrynie intranetowej.Aktualności wydziałowe, dokumenty oraz informacje techniczne i dydaktyczne publikowane są w wydziałowej witrynie w Intranecie. Witryna pobiera także różne aktualności ogólnouniwersyteckie z innych witryn intranetowych.

E-learning — Moodle

Platforma e-learningowa Moodle jest nieodłącznym elementem procesu dydaktycznego wielu przedmiotów w programach studiów oraz kursów prowadzonych przez Wydział Anglistyki.Platforma Moodle SNJL