Dla Pracowników

🌍 similar content in English (podobna treść w języku angielskim) — link

Intranet

Czego nie ma w witrynie internetowej może być w witrynie intranetowej. Aktualności wydziałowe, dokumenty oraz informacje techniczne i dydaktyczne publikowane są w wydziałowej witrynie w Intranecie. Witryna pobiera także różne aktualności ogólnouniwersyteckie z innych witryn intranetowych.

Wytyczne UAM w sprawie stosowania systemów generujących treści w oparciu o Sztuczną Inteligencję w ramach zajęć dydaktycznych i przygotowania prac dyplomowych

Platformy wspomagające dydaktykę na UAM

Dydaktykę na Uniwersytecie ułatwiają wyspecjalizowane platformy wymagające konta powiązanego z adresem e-mail w domenie amu.edu.pl. Oceny semestralne kursów oraz protokoły egzaminów obsługuje USOS. Do recenzowania prac dyplomowych służy APD. Natomiast platforma e-learningowa Moodle jest nieodłącznym elementem procesu dydaktycznego wielu przedmiotów w programach studiów oraz kursów prowadzonych przez Wydział Anglistyki.