Studia doktoranckie

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu programy kształcenia znane wcześniej jako studia doktoranckie lub studia trzeciego stopnia realizowane są poprzez szkoły doktorskie UAM. Jako Wydział Anglistyki należymy do Szkoły Nauk o Języku i Literaturze i dlatego gorąco zapraszamy wszystkich chcących związać swoją karierę naukową z językoznawstwem lub literaturoznawstwem do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze. — link do witryny