Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (2018-2023)

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Innovative language research in interdisciplinary perspectives: Psychology, sociology and technology

Program studiów:

  • przygotowuje doktorantów i doktorantki do prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie (wybrane zajęcia: metodologia badań, analiza danych, etyka w badaniach z udziałem ludzi, technologia informacyjna w prowadzeniu badań)
  • przygotowuje doktorantów i doktorantki do skutecznego aplikowania o środki finansowe na badania naukowe
  • pozwala rozwijać umiejętności prezentowania badań naukowych oraz publikowania w prestiżowych czasopismach naukowych (wybrane zajęcia: prezentacja naukowa, opracowanie wyników badań naukowych, edycja tekstu naukowego)
  • pozwala rozwijać umiejętności miękkie (wybrane zajęcia: prowadzenie negocjacji, doradztwo zawodowe)
  • przewiduje udział promotorów pomocniczych
Kontakt w sprawie programu studiów:
prof. UAM dr hab. Karolina Krawczak-Glynn (krawczak@amu.edu.pl)

Podczas studiów doktoranci i doktorantki:

  • odbędą trzymiesięczne zagraniczne staże naukowe oraz krótkoterminowe pobyty w zagranicznych jednostkach naukowych
  • uczestniczą w Międzynarodowej Szkole Zimowej w celu udoskonalenia warsztatu metodologicznego, krytycznego myślenia oraz analizy danych na potrzeby realizowanego projektu doktorskiego

Dokumenty