Dla studiujących w trybie niestacjonarnym: Filologia angielska

Terminy zjazdów i plany zajęć w roku akademickim 2023/2024 — link do Intranetu


Opiekunowie roku kierunku Filologia angielska, poziom studiów: studia pierwszego stopnia (licencjackie) w roku akademickim 2023/2024


Opiekunowie roku kierunku Filologia angielska, poziom studiów: studia drugiego stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2023/2024

Katalog stron