logo Rady Samorządu Studentów Wydziału Anglistyki, napis RSS WA geometrycznym tle

Rada Samorządu Studentów Wydziału Anglistyki

samorzadwa@wa.amu.edu.pl

🛈 For the English version click here.
Zobacz nasz profil na Facebooku.
Biuro: pokój 151 Kolegium Heliodora Święcickiego

RSS WA jest jedynym prawnie ustanowionym przedstawicielem ogółu studentów wydziału przed jego władzami oraz jednostkami ogólnouczelnianymi. Ma wpływ na dydaktykę, sprawy socjalne studentów, animuje życie studenckie, wspiera inicjatywy studenckie.

Misja:

 • Reprezentuje studentów przed organami Uczelni;
 • Opiniuje akty prawne dotyczące studentów;
 • Inicjuje projekty na rzecz środowiska studenckiego;
 • Współdecyduje w sprawach dotyczących studentów;
 • Wspiera działania pro-studenckie;
 • Inspiruje aktywność społeczną studentów.

Skład RSS WA w 2022/23:

 • Anna Rogozinska
 • Aleksy Fiałkowski
 • Michał Wanat
 • Charlie Wróblewski
 • Anna Witkowska
 • Marianna Obecna
 • Natalia Andrzejczak

Prezydium:

 • Przewodnicząca: Anna Rogozinska
 • Wiceprzewodniczący: Aleksy Fiałkowski, Michał Wanat
 • Sekretarz: Charlie Wróblewski

Osoby współpracujące:

 • Magdalena Kostewicz
 • Weronika Szymańska
 • V Sokół
 • Zosia Trawińska

Student Council of the Faculty of English

samorzadwa@wa.amu.edu.pl

🛈 Po wersję polską kliknij tutaj.
See our Facebook profile.
Office: room 151 Collegium Heliodori Święcicki

Student Council of the Faculty of English is the only legal representative of all students at the faculty before its authorities, as well as all-university units. It has an influence on didactics and students’ social matters; additionally, it animates students’ free time and supports their initiatives.

Mission:

 • Represent students before the University authorities;
 • Give opinions on acts regarding students;
 • Initiate projects for students;
 • Co-decide on matters regarding students;
 • Support pro-student initiatives;
 • Inspire social activity of students

Student Council in 2022/23:

 • Anna Rogozinska
 • Aleksy Fiałkowski
 • Michał Wanat
 • Charlie Wróblewski
 • Anna Witkowska
 • Marianna Obecna
 • Natalia Andrzejczak

Presidium:

 • President: Anna Rogozinska
 • Vice-President: Aleksy Fiałkowski, Michał Wanat
 • Secretary: Charlie Wróblewski

Collaborators:

 • Magdalena Kostewicz
 • Weronika Szymańska
 • V Sokół
 • Zosia Trawińska