Rada Samorządu Studentów WA

Biuro: pokój 151 Kolegium Heliodora Święcickiego
E-mailsamorzadwa@wa.amu.edu.pl

Rada Samorządu Studentów Wydziału Anglistyki (RSS WA) jest jedynym prawnie ustanowionym przedstawicielem ogółu studentów wydziału przed jego władzami oraz jednostkami ogólnouczelnianymi. Ma wpływ na dydaktykę, sprawy socjalne studentów, animuje życie studenckie, wspiera inicjatywy studenckie.

Misja:

  • Reprezentuje studentów przed organami Uczelni;
  • Opiniuje akty prawne dotyczące studentów;
  • Inicjuje projekty na rzecz środowiska studenckiego;
  • Współdecyduje w sprawach dotyczących studentów;
  • Wspiera działania pro-studenckie;
  • Inspiruje aktywność społeczną studentów.

Zobacz nasz profil na Facebooku.

logo Rady Samorządu Studentów Wydziału Anglistyki, napis RSS WA geometrycznym tle