Dla studiujących w trybie stacjonarnym (wszystkie kierunki)

To jest katalog stron, których treść jest istotna jedynie dla studiujących w trybie stacjonarnym. Informacje istotne zarówno dla studiujących w trybie stacjonarnym, jak i dla studiujących w trybie niestacjonarnym są gdzie indziej, na przykład na płytszym poziomie hierarchii tej witryny lub w intranecie.

Katalog stron

Obecnie ten adres (URL) przeznaczony jest do katalogowania treści istotnych jedynie dla studiujących w trybie stacjonarnym.

Informacje katalogowane pod hasłem Studia stacjonarne w naszej starszej witrynie internetowej (nieaktualizowanej od 21 marca 2023 roku), zostały odtworzone i zaktualizowane w niniejszej witrynie jako Sylabusy, siatki programowe i efekty uczenia sięlink.

Pozostałe informacje dotyczące przebiegu studiów (plany zajęć, harmonogramy egzaminów oraz informacje dotyczące prac i egzaminów dyplomowych) znajdują się w Intranecie Wydziału Anglistyki — link.