Studia stacjonarne

Treść, którą wstępnie planowaliśmy powtórzyć na niniejszej stronie za naszą starszą witryną www, zarchiwizowaną w marcu 2023 r., została odtworzona i zaktualizowana w obecnej witrynie jako Sylabusy, siatki programowe i efekty uczenia sięlink.

Pozostałe informacje dotyczące przebiegu studiów (plany zajęć, harmonogramy egzaminów oraz informacje dotyczące prac i egzaminów dyplomowych) znajdują się w Intranecie Wydziału Anglistyki — link.

Adres (URL) strony, na której czytają Państwo ten komunikat prosimy usunąć ze swoich zakładek — strona ta zostanie wycofana z obiegu publikacyjnego do końca 2023 r.