Dla studiujących w trybie stacjonarnym

Wybrane informacje istotne jedynie dla studiujących w trybie stacjonarnym są w wydzielonym katalogu.Dla studiujących w trybie stacjonarnym

Dla studiujących w trybie niestacjonarnym

Wybrane informacje istotne jedynie dla studiujących w trybie niestacjonarnym są w wydzielonym katalogu.Dla studiujących w trybie niestacjonarnym

Intranet

Droga Osobo Studiująca na Wydziale Anglistyki! Czy zaglądasz do intranetu?Informacje dla studiujących, w tym aktualności uniwersyteckie, ważne dokumenty oraz informacje techniczne i dydaktyczne publikowane są w witrynach intranetowych.

Platformy UAM związane ze studiami

Studiowanie na Uniwersytecie ułatwiają wyspecjalizowane platformy wymagające konta powiązanego z adresem e-mail w domenie st.amu.edu.pl.Rejestracje, oceny końcowe, wnioski i tym podobne obsługuje USOS. Do rejestracji pracy dyplomowej służy APD. Natomiast platforma e-learningowa Moodle jest nieodłącznym elementem procesu dydaktycznego wielu przedmiotów w programach studiów oraz kursów prowadzonych przez Wydział Anglistyki.

Istotne inne odnośniki wewnątrz witryny Wydziału Anglistyki


🌍 similar page in English — podobna strona w języku angielskim — link