Distinguished Professors’ Lectures

Cykl wykładów Distinguished Professors’ Lectures (Wykłady wybitnych profesorów) gości naukowców o międzynarodowej renomie, którzy odwiedzają Wydział Anglistyki, aby dzielić się swoimi badaniami i wiedzą zawodową z badaczami, wykładowcami i studentami.

Językiem roboczym cyklu jest język angielski. Pełna lista prelegentów z tytułami wykładów i datami znajduje się w naszej witrynie prowadzonej w języku angielskim. — link

logo cyklu Distinguished Professors' Lectures, odręczny napisz w czerni na białym tle, obok czerwonawy glob z wpisanymi wielkimi literami W i A