Konferencje cykliczne organizowane przez Wydział Anglistyki

Cykle seminariów organizowane przez Wydział Anglistyki

Pozostałe konferencje i seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

2023

2022

2021

2019

2018

2017

  • L3 workshop (Workshop on Multilingual Language Acquisition, Processing and Use)
  • Intermedia (International Conference on Audiovisual Translation)
  • HEL-P (History of English Language in Poznań; facebook)