Data publikacji w serwisie:

Kolejna edycja warsztatów dla uczniów wielkopolskich szkół

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023-2024 odbyły się trzy warsztaty dla uczniów wielkopolskich szkół zorganizowane przez Roberta de Louwa z Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich (Wydział Anglistyki, SNJL, UAM). Wszystkie 3 warsztaty odbyły się w auli Collegium Heliodori Święcicki. Poniżej sprawozdania z nich. Załączamy też fotorelację.

Dnia 10.01.2024 odbyła się seria workshopów.

O 11:30 rozpoczęli Przemysław Paluszek i Karen Kuhn, którzy zaprezentowali następujące zagadnienia:

 • Dutch Golden Age as an example of exceptionalism.
 • South Africa - languages, oddities extremities. 

W spotkaniu uczestniczyło łącznie ok. 150 uczniów z 6 szkół:

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie
 • VIII Liceum Ogólnokształcace w Poznaniu
 • Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu
 • Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 • I Liceum Ogólnokształcace w Lesznie
 • 38.Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcace w Poznaniu

„Wyjątkowość” i „osobliwość” to słowa, które można uznać za key words pierwszej części pierwszego dnia warsztatów dla uczniów szkół średnich.

Prezentacja Przemysława Paluszka: „Dutch Golden Age as an example of exceptionalism” rozpoczęła się od nawiązania do popularnego serialu pt. „1670”, w którym o Niderlandach mówi się jako o miejscu pochodzenia najbardziej luksusowych przedmiotów czy jako o najlepszym partnerze handlowym. Rok 1670 to schyłkowy moment niderlandzkiego Złotego Wieku - czasu, w którym Republika Zjednoczonych Niderlandów stała się europejską potęgą ekonomiczną, co przekładało się na rozkwit rzemiosła, literatury, sztuki i nauki. Patrząc z dzisiejszej perspektywy można stwierdzić, że Republika była w tym czasie rzeczywiście wyjątkowa, jednak jej ówcześni mieszkańcy nie byli tego świadomi.

W drugiej prezentacji Karen Kuhn opowiedziała o swojej ojczyźnie - Republice Południowej Afryki - mówiła o wielości języków, przywiązaniu do tradycyjnej kultury i medycyny. Ważnym elementem prezentacji było przedstawienie południowoafrykańskiej przyrody i wybranych sposobów jej ochrony. Była też mowa o południowoafrykańskich osobliwościach. Uczennice i uczniowie szkół średnich mogli zmierzyć się z fonetycznymi wyzwaniami języków mlaskowych. Dowiedzieli się także, kim jest sangoma i dlaczego te osoby zajmujące się m.in. tradycyjnymi metodami leczenia do dziś pełnią ważną rolę w południowoafrykańskim społeczeństwie. Last but not least, usłyszeli o tym, że w Afryce południowej, oprócz m.in. gepardów, żyraf czy słoni żyją także pingwiny.

Od godz. 13:00, w drugiej turze workshopów, odbyły się kolejne dwie pogadanki, a prelegentami byli Małgorzata Drwal i Robert de Louw . Zaprezentowali następujące zagadnienia:

 • European tourist in South Africa.
 • Using (linguistic) similarities to enhance language learning.

Tym razem uczestników było ok. 200. Byli to uczniowie następujących szkół:

 • Społeczne Liceum nr 4 STO w Poznaniu
 • VIII LO z Poznania
 • 38. Dwujęzyczne LO w Poznaniu
 • Zespół Szkół Odzieżowych w Poznaniu
 • LO św. Marii Magdaleny Poznań
 • Liceum im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu
 • VI LO w Poznaniu

W pierwszej części spotkania Robert de Louw, przedstawiając temat „Using (linguistic) similarities to enhance language learning”, omówił pojęcie language families, wyjaśnił co to są wyrazy pokrewne, pokazał podobieństwa leksykalne i gramatyczne między językiem polskim a językiem niderlandzkim, zilustrował logiczność słowotwórstwa języka niderlandzkiego oraz nakreślił, jak można wykorzystać tę wiedzę do usprawnienia procesu uczenia się języka.

Następnie dr Małgorzata Drwal przybliżyła słuchaczom kilka kulturowych aspektów Południowej Afryki. W pogadance pt. A European tourist in South Africa, bazując na własnych podróżniczych doświadczeniach oraz na historycznych dokumentach – dziennikach holenderskich podróżników z początku XX w., skonfrontowała wyobrażenia Europejczyków o Południowej Afryce z rzeczywistością oraz sproblematyzowała pojęcia takie jak kosmopolityzm, eurocentryzm czy stereotyp.

24 stycznia 2024 warsztaty poprowadzili Mikołaj Buczak i Robert de Louw.

W wydarzeniu udział wzięło ok. 200 uczniów z 6 szkół:

 • Społeczne Liceum nr 4 STO w Poznaniu
 • Zespól Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu
 • Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu
 • XI LO w Poznaniu
 • V LO w Poznaniu
 • 38. Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Pierwszą prezentację, pod tytułem „History behind Dutch and Belgian cultural artifacts”, poprowadził Mikołaj Buczak. W części teoretycznej uczestnicy dowiedzieli się, jak bardzo złożona jest tożsamość kulturowa człowieka oraz czym jest artefakt kulturowy. W części praktycznej uczniowie, pracując w parach lub małych grupach, próbowali odgadnąć przeznaczenie kilku przedmiotów związanych z kulturą holenderską i belgijską. Była to dla nich dobra zabawa.

Drugi wykład, pod tytułem „Is bi-/multilingualism a problem?”, poprowadził Robert de Louw. Uczniowie wielkopolskich szkół najpierw zostali zapoznani z najważniejszymi założeniami i teoriami dotyczącymi dwu- i wielojęzyczności. Następnie mogli przeanalizować kilka przykładów wziętych z życia osób dwujęzycznych, w tym samego prowadzącego.

Prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie, o czym świadczy liczba pytań zadanych przez gości.