Data publikacji w serwisie:

Nagroda im. Pierre'a Savarda dla prof. Dagmary Drewniak

Z wielką dumą i radością informujemy, że prof. UAM dr hab. Dagmara Drewniak (Pracownia Literatury Kanadyjskiej) została laureatką Nagrody im. Pierre’a Savarda za najlepszą książkę o tematyce kanadyjskiej opublikowaną w języku innym niż angielski i francuski w 2022 roku. Nagrodzona książka to opublikowana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego „Figura domu. Szkice o najnowszej anglojęzycznej literaturze emigrantów z ziem polskich i ich potomków w Kanadzie”.

Nagroda im. Pierre’a Savarda to prestiżowe wyróżnienie przyznawane corocznie przez International Council for Canadian Studies/Le Conseil international d’études canadiennes. Profesor Drewniak odbierze nagrodę podczas oficjalnej ceremonii, która odbędzie się w czerwcu 2023 na York University w Toronto.

Gratulujemy!

Dagmara Drewniak