Profil Absolwenta WA

Logo WA

WA kształci ludzi przygotowanych do podejmowania nowoczesnych wyzwań, którzy posiedli  umiejętność poszerzania i samodzielnego uzupełniania wiedzy, a ich narzędziem pracy jest lingua franca współczesnego świata. Absolwenci nabywają zdolność do ponadkulturowej i pozbawionej uprzedzeń komunikacji, otwartość na inne języki, wielojęzyczność, przekonanie o równości społeczeństw poprzez równość języków i kultur; charakteryzują się łatwością nawiązywania kontaktów z całym   światem, tolerancją, szacunkiem dla ludzi poprzez szacunek dla języka i kultury.

WA otwiera kandydata / absolwenta na interdyscyplinarność – w nauce, edukacji i zastosowaniach, przygotowuje do konkretnych zawodów, ale nie ogranicza do nich absolwenta. Kształci nowoczesnych humanistów w zakresie języka, literatury i kultury, zdolnych do współpracy w grupie i otwartych na wiedzę z wielu dyscyplin bez sztucznych podziałów i barier; zdolnych do pracy dla dobra otoczenia społecznego – w nauce, edukacji, medycynie, mediach, biznesie, polityce i wielu innych dziedzinach współczesnego świata.


With their knowledge of the lingua franca of the modern world, graduates of the Faculty of English are ready to take up the challenges today's world presents and can readily upgrade their skills autonomously. WA educates students to handle cross cultural communication successfully and without prejudice. They are also trained to be open to other languages, multilingualism, the equality of societies, languages and cultures. A sense of tolerance and respect for foreign languages and cultures makes it easy for our graduates to establish new contacts with people from all around the world.

WA candidates / graduates are open to interdisciplinarity in education, science and other fields. WA trains students to perform specific jobs but their career choices are by no means limited. WA graduates are specialists in Modern Humanities, experts in linguistics, literature and culture, who can work well in a team and who are open to knowledge from different fields without creating artificial divisions or barriers. Our graduates are ready to work for the benefit of their society – in science, education, medicine, media, business, politics and many other disciplines of the contemporary world.