Data publikacji w serwisie:

Projekt TEAM uznany za przykład dobrej praktyki w programie Erasmus+

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zakończyła analizę raportu końcowego z realizacji projektu typu „Partnerstwo strategiczne” pt. „Teacher Education About Multilingualism (TEAM)”, numer umowy 2020-1-PL01-KA203-082136, uznając realizację projektu za przykład dobrej praktyki w programie Erasmus+. Informacja o wyróżnieniu projektu znajdzie się na platformie rezultatów projektów Erasmus+.

Głównym celem projektu było stworzenie materiałów do kształcenia nauczycieli w zakresie wiedzy na temat dwu- i wielojęzyczności oraz podniesienie jakości kształcenia akademickiego poprzez stworzenie nowego, interdyscyplinarnego kursu na temat wielojęzyczności. W skład partnerstwa projektowego wchodzili specjaliści z UAM (beneficjent projektu), Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Bar-Ilana w Tel Awiwie, Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach, Uniwersytetu dla Cudzoziemców w Sienie, uniwersytetów w Konstancji, Granadzie, Rijece i Edynburgu. Projekt był realizowany w ramach międzynarodowej sieci Bilingualism Matters.

Głównym beneficjentem projektu był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. W skład poznańskiego zespołu projektowego wchodzili: prof. UAM dr hab. Anna Ewert (kierownik projektu), prof. UAM dr hab. Aleksandra Wach, prof. UAM dr hab. Michael Hornsby, dr Victoria Kishchak (project manager) oraz dr Grzegorz Krynicki.

W ramach projektu stworzone zostały materiały audiowizualne w formie mini-wykładów, wywiadów ze specjalistami oraz świadectw osób wielojęzycznych, dostępne na dedykowanym kanale YouTube: https://www.youtube.com/@TEAMultilingual . Opracowany w ramach projektu kurs jest dostępny bez logowania na platformie Moodle: https://fon.wa.amu.edu.pl/moodle/course/view.php?id=4 . Kurs jest podzielony na cztery moduły tematyczne, poświęcone językowym, neuro-poznawczym, społeczno-kulturowym i edukacyjnym aspektom wielojęzyczności. Wszystkie materiały projektowe dostępne są w dziewięciu wersjach językowych (angielski, polski, hiszpański, niemiecki, włoski, grecki, chorwacki, hebrajski i arabski). Kurs może być wykorzystywany w dydaktyce akademickiej oraz jako materiały do samokształcenia dla nauczycieli i innych osób zawodowo związanych z edukacją, a także przez rodziców dzieci wielojęzycznych.

group photo