Data publikacji w serwisie:

Wykład gościnny prof. UAM dr hab. Pawła Schefflera oraz dr Karoliny Baranowskiej na Uniwersytecie w Essex

W  dniach 30.05 - 1.06,  prof. UAM dr hab. Paweł Scheffler oraz dr Karolina Baranowska uczestniczyli w spotkaniu międzynarodowego zespołu badawczego oraz wygłosili wykład gościnny na Uniwersytecie w Essex.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań zespołu, oraz plan przygotowania wniosku grantowego. Do zespołu badawczego należą wybitni naukowcy zajmujący się badaniami nad akwizycją języka: dr Karen Roehr-Brackin (University of Essex), dr Lars Bokander (Jonkoping University), dr Vivienne Rogers (Swansea University), Renato Pavlekovic (University of Essex), oraz pracownicy naszego Wydziału: prof. UAM dr hab. Paweł Scheffler i dr Karolina Baranowska.

W trakcie trzydniowego spotkania zorganizowano również wykłady gościnne skierowane głównie do studentów, doktorantów, i pracowników Uniwersytetu w Essex. Prof. UAM dr hab. Paweł Scheffler oraz dr Karolina Baranowska wygłosili wykład pt. "ELT materials development: the research-practice divide".

prof Paweł Scheffler i dr Karolina Baranowska na Uniwersytecie w Essex