Data publikacji w serwisie:

Gościnne wykłady prof. dr Petry Broomans, Rijksuniversiteit Groningen

5 i 6 czerwca 2024 gościem w naszym Zakładzie była Prof. Petra Broomans (Rijksuniversiteit Groningen: https://www.rug.nl/staff/p.broomans/). Prof. Broomans jest skandynawistką i specjalizuje się w literaturze, kulturze i historii, a jej badania dotyczą transferu kulturowego oraz literatury i kultury mniejszości.
W czasie pobytu na UAM prof. Broomans wygłosiła dwa wykłady dla studentów 2BA i 3BA, w których udział wzięli też chętni ze studiów magisterskich.
W swoich prezentacjach: "Henriette Roland Holst en Martha Muusses. Politiek en esthetiek" oraz "Cora Polet als cultuurbemiddelaar" prof. Broomans przedstawiła niderlandzkie autorki i tłumaczki jako kulturowe pośredniczki oraz przyjrzała się sposobom, na jakie polityka i estetyka się wzajemnie przeplatają.