Data publikacji w serwisie:

Nowy przekład prof. Jerzego Kocha nominowany do nagrody Europejski Poeta Wolności

Utrata czasu. Wiersze z lat 1996-2022 to nowy tom Miriam Van hee, flamandzkiej poetki tworzącej w języku niderlandzkim, przełożony na język polski przez prof. Jerzego Kocha i nominowany w tegorocznej edycji nagrody Europejski Poeta Wolności.

Na stronie nagrody napisano, że "[w]ybór wierszy Miriam Van hee prowadzi nas przez świat skondensowanych czułości. Sensualne kompozycje dotykają wrażliwych na słowa struktur, opowiadają o poczuciu braku, osamotnienia, nieumiejętności odnalezienia się w świecie. Poetka zmusza do myślenia i podjęcia intelektualnego zaangażowania, ale nigdy nie krzyczy, nie moralizuje. Mocą jej frazy jest wyciszenie i pozostawienie myśli otwartą".
Miriam Van hee (ur. 1952) to flamandzka poetka, tłumaczka i slawistka, członkini flamandzkiej Królewskiej Akademii Języka i Literatury Niderlandzkiej. Wydała dziesięć książek poetyckich oraz jeden tom wierszy zebranych opublikowany w prestiżowej oficynie amsterdamskiej De Bezige Bij. W 1992 roku nakładem kłodzkiej Witryny Artystów ukazał się wybór wierszy Miriam Van hee pt. Komunikacja miejska, również w przekładzie prof. Jerzego Kocha.

Rozmowę z tłumaczem można przeczytać na stronie nagrody Europejski Poeta Wolności: https://europejskipoetawolnosci.pl/article/czestotliwosc-drgan-wyobrazni-rozmowa-z-jerzym-kochem-tlumaczem-tomu-miriam-van-hee-utrata-czasu-wiersze-z-lat-1996-2020/