Data publikacji w serwisie:

Stopień doktora dla Mikołaja Buczaka

Z przyjemnością informujemy, że 28 września 2023 roku Rada Naukowa Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa nadała doktorantowi – Mikołajowi Buczakowi – stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Obrona rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Kompetencja interkulturowa w nauczaniu
i uczeniu się języka niderlandzkiego w polskiej praktyce akademickiej” odbyła się 19 września w Auli Collegium Heliodora Święckiego. Promotorką rozprawy była prof. UAM dr hab. Aleksandra Wach, a promotorem pomocniczym dr Robert de Louw.

Recenzentami rozprawy byli prof. UWr dr hab. Agata Kowalska-Szubert (Uniwersytet Wrocławski), prof. UMCS dr hab. Jarosław Krajka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) oraz dr hab. Piotr Romanowski (Uniwersytet Warszawski).

Celem przeprowadzonego przez Mikołaja Buczaka projektu doktorskiego było zbadanie, w jakim stopniu oraz w jaki sposób studenci i studentki studiów licencjackich rozwijają kompetencję interkulturową na zajęciach z praktycznej nauki języka niderlandzkiego na trzech polskich uniwersytetach, które oferują studia w zakresie niderlandystyki – Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Serdecznie gratulujemy!