Data publikacji w serwisie:

prof. Geoffrey Schwartz uzyskał akt nominacyjny profesora

Dnia 25.04.2024 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Podczas tej uroczystości, prof. Geoffrey Schwartz z Zakładu Współczesnego Języka Angielskiego i Wielojęzyczności uzyskał akt nominacyjny profesora nauk humanistycznych.

Profesor Schwartz w swoich zainteresowaniach naukowych skupia się na interfejsie pomiędzy fonetyką a fonologią. Jest specjalistą w zakresie fonetyki eksperymentalnej, w szczególności jeśli chodzi o fonetykę akustyczną. Od lat rozwija swój własny model fonologiczny, Onset Prominence. Wyniki swoich badań publikował w czasopismach takich jak Phonology, Journal of Linguistics, Second Language Research, czy Linguistic Approaches to Bilingualism, otrzymując za to dwie nagrody JM Rektora UAM za publikacje. Do tej pory kierował aż pięcioma projektami OPUS, finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki, wygłosił dwanaście wykładów gościnnych, wypromował dwie prace doktorskie (obronione summa cum laude) oraz wiele prac licencjackich oraz magisterskich. Aktualnie jest również jednym z edytorów nowej edycji The Blackwell Companion to Phonology.

Od października 2024 swoją działalność rozpocznie Laboratorium Fonologii i Fonetyki Eksperymentalnej, którego kierownikiem będzie Pan Profesor.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!