Data publikacji w serwisie:

Kursy prof. Geoffa Schwartza na EGG Summer School

W dniach 24-28.07.2023, prof. Geoffrey Schwartz, członek Zakładu Współczesnego Języka Angielskiego, uczestniczył w szkole letniej Eastern Generative Grammar (EGG), do której został zaproszony jako wykładowca.

EGG summer school to coroczna szkoła letnia dla studentów i doktorantów z całego świata, skupiająca się na językoznawstwie generatywnym, która odbywa się w różnych ośrodkach centralnej i wschodniej Europy. Tegoroczna edycja miała miejsce na Uniwersytecie w Novim Sadzie (Serbia).

Profesor Schwartz przeprowadził dwa kursy: “Bilingual speech and phonological representation” [abstrakt] oraz “Phonetic arguments for phonological abstraction” [abstrakt]. W czasie zajęć omówił z uczestnikami wyniki wielu swoich badań oraz zaprezentował swoją perspektywę fonologiczną: Onset Prominence.