Data publikacji w serwisie:

Wystąpienia na APAP2023

W dniach 23-24.06.2023 trójka członków Zakładu Współczesnego Języka Angielskiego miała przyjemność uczestniczyć w konferencji Approaches to Phonology and Phonetics (APAP2023), konferencji fonologiczno-fonetycznej organizowanej co dwa lata we współpracy Instytutów Anglistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dr hab. Magdalena Wrembel, prof. UAM, została zaproszona przez Organizatorów do wygłoszenia jednego z trzech wykładów plenarnych, których wysłuchali uczestnicy. Jej wystąpienie zatytułowane było, "Acquisition of speech from a multilingual perspective” i traktowało o wynikach badań prowadzonych w dwóch projektach, których jest Kierowniczką.
Dwa pozostałe wystąpienia wygłoszone zostały przez prof. Geoffa Schwartza ("Is regressive voice assimilation a mirage?” [slajdy]) oraz prof. Geoffa Schwartza i dr Ewelinę Wojtkowiak ("The role of voice quality in the Polish laryngeal contrast” [slajdy]; współautorami tej prezentacji była dwójka innych członków Zakładu: dr hab. Kamil Kaźmierski, prof. UAM i dr Maral Asiaee).

Uczestnicy APAP 2023