Data publikacji w serwisie:

Fotorelacja ze szkoły letniej organizowanej w ramach programu NAWA

W dniach 16-22 kwietnia 2023 odbyła się kolejna szkoła letnia dla studentek studiujących na uczelniach w Ukrainie organizowana przez Wydział Anglistyki w ramach programu NAWA.

Tematem przewodnim zajęć prowadzonych w pałacu w Dębinie była wielojęzyczność - Multilingualism: Research And Language Learning PerspectivesWarsztaty prowadzone były przez prof. Annę Ewert, dr Iwonę Łęską-Drajerczak oraz prof. Magdalenę Wrembel.

Przedstawiciele WA (prof. Radosław Dylewski oraz pełnomocnik dziekana ds. kontaktów z otoczeniem, dr Tomasz Skirecki) oraz prorektor UAM prof. Rafał Witkowski uczestniczyli również w wieczorze ukraińskim zorganizowanym przez uczestniczki szkoły letniej.

Wizyta na Wydziale Anglistyki była z kolei okazją do zapoznania się z badaniami eksperymentalnymi prowadzonymi w WA Labs oraz do spotkania z przedstawicielami Rady Studenckiej. Szkoła była znakomitą okazją do wymiany myśli i doświadczeń naukowych, językoznawczych i kulturowych oraz wyrazem wsparcia dla naszych ukraińskich uczelni partnerskich.