Data publikacji w serwisie:

Najnowszy ranking kierunków studiów „Perspektywy”: Filologia Angielska po raz kolejny najlepsza w Polsce

Wydział Anglistyki UAM po raz szósty uplasował się na pierwszym miejscu rankingu kierunków studiów Perspektyw. W kategorii „Filologia angielska” w ramach nauk humanistycznych. Wydział Anglistyki raz jeszcze nie miał sobie równych, zdecydowanie wyprzedzając konkurencyjne uczelnie w całej Polsce.

Inne kierunki filologiczne realizowane na UAM na Wydziale Anglistyki, jak i na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziale Neofilologii w kategorii „Filologie obce i lingwistyka” zajęły również pierwsze miejsce (sklasyfikowane ex aequo z kierunkami na Uniwersytecie Warszawskim przy minimalnie niższym wskaźniku procentowym) w tym samym rankingu, obejmującym 23 uczelnie wyższe.

Autorzy rankingu wzięli pod uwagę m.in. następujące kryteria:

  • ekonomiczne losy absolwentów kierunku;
  • potencjał naukowy Wydziału (publikacje, cytowania);
  • potencjał dydaktyczny kierunku (akredytacje, poziom przyjętych na studia);
  • prestiż kierunku;
  • umiędzynarodowienie (studenci z zagranicy);

Metodologia rankingu opisana jest szczegółowo pod adresem:
https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne

Wręczenie nagród, podczas którego Wydział Anglistyki reprezentował Prodziekan ds. nauki i ewaluacji działalności naukowej prof. UAM dr hab. Piotr Gąsiorowski, odbyło się w Warszawie 29 czerwca br.

Laureaci 24 rankingu kierunków Perspektywy. Prof. Piotr Gasiorowski z oficjalnym dyplomem za pierwsze miejsce dla kierunku filologia angielska na WA

zdjęcie przedstawiające dyplom