Data publikacji w serwisie:

Dzień Studenckich Badań Naukowych (Research Day) na Wydziale Anglistyki

Pierwszy Dzień Studenckich Badań Naukowych (Research Day) na Wydziale Anglistyki odbył się 17 maja i 19 maja 2023 roku. Studenci i studentki naszego Wydziału mieli okazję przedstawić swoje projekty naukowe w formie posteru, a także przedyskutować te projekty z innymi badaczami.

English version (wersja w języku angielskim) — link

Prezentowane były projekty literaturoznawcze, kulturoznawcze oraz językoznawcze, o różnorodnej tematyce. Projekty dotyczyły literatury angielskiej i amerykańskiej, ale także kanadyjskiej i australijskiej, ilustracji w powieści, dialektów, metafor i języka reklam czy sprawozdań sportowych, ale także badań nad gestem, systemów pisma czy badań z wykorzystaniem eyetrackera i wielu inych. Wszystkie postery były wykonane z wielką starannością i były bardzo ciekawe pod względem zarówno merytorycznym, jak i estetycznym.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!