Data publikacji w serwisie:

Odznaczenia państwowe dla pracowniczek i pracowników Wydziału Anglistyki

W dniu 7 maja 2024 r. w Sali Lubrańskiego Collegium Minus miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla pracowników i pracowniczek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Spośród pracowniczek i pracowników Wydziału Anglistyki Medal za Długoletnią Służbę otrzymała mgr Joanna Kaczmarek-Górzyńska, a Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymali dr Jacek Rysiewicz, dr Tomasz Skirecki oraz mgr Urszula Zielińska.

Ceremonii wręczenia odznaczeń dokonały Jej Magnificencja Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska oraz I Wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc. Uroczystość stanowiła część obchodów 150-lecia Uniwersytetu.