Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie IX edycji konkursu grantowego Study@research

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 6 maja 2024 r. rozstrzygnięta została IX edycja konkursu grantowego Study@research, realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (konkurs IDUB nr 134, w ramach realizacji zadania 34).

Serdecznie gratulujemy panu Piotrowi Żukowskiemu z Wydziału Anglistyki, który uzyskał grant badawczy w konkursie!

Konkurs Study@research skierowany był do studentek i studentów UAM pierwszego roku studiów II stopnia oraz 4 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy posiadają status studenta UAM w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania. Do udziału w konkursie zgłoszono wnioski ze wszystkich szkół dziedzinowych UAM, reprezentujących 17 dyscyplin, w tym: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, etnologię i antropologię kulturową, historię, językoznawstwo, matematykę, informatykę, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofię, astronomię, psychologię, pedagogikę, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki prawne, nauki socjologiczne.

Źródło [link zewnętrzny; sprawdzony: 2024-05-16]