mgrKlaudia Majdowska

starszy specjalista

Zakres obowiązków

 1. Podejmowanie bieżących działań naprawczych o charakterze helpdesk (studenci, pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjni).
 2. Wprowadzanie oferty Wydziału dla studentów zagranicznych AMU-PIE.
 3. Ankietyzacja – przygotowanie i przeprowadzanie ankietyzacji pracowników dydaktycznych w USOSWeb po każdym semestrze.
 4. Prezentacja dot. systemu USOS na spotkaniu dla studentów pierwszego roku.
 5. Wprowadzenie do systemu kodów przedmiotów, wynikających z nowych programów studiów.
 6. Wprowadzanie do systemu  punktów ECTS.
 7. Tworzenie co semestr grup zajęciowych.
 8. Przygotowanie rejestracji do grup oraz ręczna rejestracja studentów do grup.
 9. Przygotowanie rejestracji na przedmioty w każdym cyklu dydaktycznym.
 10. Ręcznie rejestrowanie studentów na przedmioty (w tym warunkowe).
 11. Informowanie studentów o terminach rejestracji i innych działaniach związanych z USOSem poprzez wysyłanie wiadomości na skrzynki studenckie.
 12. Wprowadzanie planu zajęć do systemu i dodawanie przedmiotów do realizowanych cykli dydaktycznych.
 13. Wprowadzanie do  systemu (dwa razy w roku) koordynatorów poszczególnych przedmiotów.
 14. Przygotowanie rejestracji na egzaminy oraz egzaminy warunkowe PNJA – analiza osób, które mogą przystąpić do egzaminu końcowego, przekazanie protokołów oraz list uprawnionych studentów poszczególnym komisjom egzaminacyjnym.
 15. Wprowadzanie obciążeń do systemu oraz nanoszenie zmian w zakresie prowadzenia zajęć/zastępstw.
 16. Udostępnianie protokołów wykładowcom do realizowanych przedmiotów.
 17. Zamykanie i zatwierdzanie protokołów.
 18. Obsługa Archiwum Prac Dyplomowych (APD) w zakresie obsługi studentów i pracowników naukowych.
 19. Dokonywanie zmian/resetu haseł studenckich i pracowniczych.
 20. Tworzenie kont studenckich dla studentów przyjętych poza rekrutacją.
 21. Sporządzanie rankingu ocen z egzaminów po minionej sesji egzaminacyjnej oraz rankingu absolwentów.
 22. Generowanie raportów, protokołów, stanu liczbowego grup na wszystkich rocznikach na prośby pracowników WA.

Zakres dodatkowych obowiązków

 1. Obsługa administracyjna studiów podyplomowych Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i Metodyka języka angielskiego – rekrutacja, spotkanie organizacyjne, prowadzenie studiów w USOS, nadzorowanie płatności, przedmioty i rejestracja w USOS, wystawianie świadectw.
 2. Pomoc USOS dla pozostałych studiów podyplomowych – konta słuchaczy, przedmioty, rejestracja na zajęcia.