Data wydarzenia: -

CzyTEJ Szekspira!

CzyTej Szekspira!

Plan wydarzeń kulturalnych „Dni Szekspira” na Wydziale Anglistyki UAM oraz w LO św. Marii Magdaleny i XII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie.


14 marca 2023
*Warsztaty teatralne dla licealistów w XII LO w Poznaniu, godz. 14:00


13 kwietnia 2023  
*Czytanie utworów Szekspira w LO św. Marii Magdaleny, godz. 12:00


20 kwietnia 2023
*Wykład pt.: Adapting Shakespeare’s Life (Prof. dr hab. Jacek Fabiszak), godz. 12:00, Aula Heliodori UAM
*Konkurs z wiedzy o Szekspirze (dr Urszula Kizelbach), godz. 13:15, Aula Heliodori UAM

ZAPRASZAMY!

Koordynatorki projektu: Agnieszka Foltyn (XII LO), Agata Skibska („Marynka”), Urszula Kizelbach (WA UAM)