Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elizy Maciejewskiej - 23.06, godz. 13:00

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Przewodnicząca komisji doktorskiej
powołanej Uchwałą Rady Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
uprzejmie zawiadamia, że w dniu

23 czerwca 2023 roku, o godz. 13:00
w Auli Collegium Heliodora Święcickiego

(ul. Grunwaldzka 6, Poznań)

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Elizy Maciejewskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Redefining the study of interactions with autistic adolescents: A discourse analytic perspective”

Promotorka w przewodzie doktorskim:
prof. UAM dr hab. Joanna Pawelczyk

Recenzenci rozprawy doktorskiej:
Prof. UŁ dr hab. Kamila Ciepiela (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Dr. Claudio Scarvaglieri (Université de Lausanne)

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece UAM przy ul. Ratajczaka 38/40.

Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczone zostały na stronie internetowej BIP UAM

Przewodnicząca komisji doktorskiej:
prof. UAM dr hab. Bogusława Whyatt