Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mikołaja Buczaka — 19.09.2023, godz. 10:00

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Przewodnicząca komisji doktorskiej
powołanej Uchwałą Rady Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
uprzejmie zawiadamia, że w dniu

19 września 2023 roku, o godz. 10:00
w Auli Heliodora Święcickiego

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Mikołaja Buczaka

Tytuł rozprawy doktorskiej:

„Kompetencja interkulturowa w nauczaniu i uczeniu się języka niderlandzkiego w polskiej praktyce akademickiej"

Promotorzy w postępowaniu doktorskim:
Dr hab. Aleksandra Wach
Dr Robertus de Louw

Recenzenci rozprawy doktorskiej:
Dr hab. Agata Kowalska-Szubert (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Radosław Krajka (UMCS)
Dr hab. Piotr Romanowski (Uniwersytet Warszawski)

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest zamieszczona na stronie BIP UAM, w zakładce nadanie stopnia doktora – językoznawstwo:
Buczak Mikołaj - Biuletyn Informacji Publicznej (amu.edu.pl)

Przewodnicząca komisji doktorskiej:
prof. UAM dr hab. Aleksandra Kiełkiewicz-Janowiak