Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Borkiewicz

Przewodnicząca komisji doktorskiej powołanej Uchwałą Rady Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa uprzejmie zawiadamia, że w dniu 2 lipca 2024 roku, o godz. 11:00 w sali 235 Collegium Heliodora Święcickiego (Poznań, ul. Grunwaldzka 6) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Borkiewicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Dynamism in space and space dynamics: The influence of the new physics and technology on space-time imagery in selected literary works of American modernist writers of the 1940s and 1950s

Promotor w postępowaniu doktorskim: prof. UAM dr hab. Paweł Stachura

Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. UŚ dr hab. Paweł Jędrzejko (Uniwersytet Śląski) prof. UŁ dr hab. Alicja Piechucka (Uniwersytet Łódzki) prof. dr hab. Beata Zawadka (Uniwersytet Szczeciński)

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się pod linkiem: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/literaturoznawstwo/borkiewicz-klaudia

Przewodnicząca komisji doktorskiej: Prof. UAM dr hab. Dagmara Drewniak