Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Śleszyńskiej

Przewodnicząca komisji doktorskiej powołanej Uchwałą Rady Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2024 roku, o godz. 12:00 w sali 235 Collegium Heliodora Święcickiego (Poznań, ul. Grunwaldzka 6) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Śleszyńskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej: Integrating Plain English into writing activities in the PhD language programme

Promotorka w postępowaniu doktorskim: prof. UAM dr hab. Krystyna Droździał-Szelest

Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik (Uniwersytet Wrocławski)
prof. AP dr hab. Dorota Werbińska (Uniwersytet Pomorski w Słupsku) prof. UMCS dr hab. Jarosław Krajka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się pod linkiem: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/jezykoznawstwo/sleszynska-monika

Przewodnicząca komisji doktorskiej: Prof. UAM dr hab. Bogusława Whyatt