Data publikacji w serwisie:

Dr Iwona Mazur nominowana do nagrody Naukowiec Przyszłości 2024

Dr Iwona Mazur została nominowana do nagrody Naukowiec Przyszłości 2024

Dr Iwona Mazur została nominowana do nagrody Naukowiec Przyszłości 2024 „za realizację innowacyjnych prac badawczych, które mają potencjał wdrożeniowy i mogą wpłynąć na inteligentny rozwój życia społeczno-gospodarczego. Nominacja jest przyznana także za pozytywne podejście względem promocji i upowszechniania wagi korzyści wynikającej z prowadzonych badań wśród całego społeczeństwa.”

Nominacja została przyznana w związku z prowadzonymi badaniami nad audiodeskrypcją, która wyrównuje szanse osób z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do dziedzictwa kulturowego i innych treści wizualnych.

Nagroda „Naukowiec Przyszłości” to wyróżnienie dla polskich i zagranicznych uczonych realizujących nowatorskie projekty naukowe, które w przyszłości mogą zmienić nasze życie. Laureaci nagrody wyłaniani są w konkursie organizowanym przez Fundację Forum Inteligentnego Rozwoju.

List nominacyjny