Data publikacji w serwisie:

Korpus HANOI na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej

Konsorcjum Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 57 637 042,87 PLN w konkursie KPO Schemat A: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej. Częścią Konsorcjum jest prowadzony przez dr Annę Jelec projekt HANOI.

Zawodowy tłumacz ustny potrafi przetłumaczyć do 20 minut wypowiedzi źródłowej, jeżeli ma możliwość wykonania notatek. Te wykonane pod presją czasu zapiski mogą wyglądać jak nieczytelne bazgroły – ale notacja to wyjątkowy twór językowy, różniąca się od tekstów pisanych, w tym stenografii i „zwykłego” odręcznego zapisu. Korpus HANOI (skrót od Handwritten Notes of Interpreters) to jedyny na świecie zbiór notatek i zapisków ręcznie wykonanych przez zawodowych tłumaczy ustnych oraz studentów tłumaczenia.

zestaw czterech zdjęć przedstawiających odręczne zapisane cztery kartki papieru wypełnione notatkami

Obecna wersja korpusu dostępna jest pod adresem https://hanoi.amu.edu.pl